Pasaules Ūdens diena – 22.marts

https://photos.app.goo.gl/bbq13jM5LV677kyN7
Vairāk foto šeit

Pasaules Ūdens diena katru gadu tiek svinēta 22. martā. Tā akcentē ūdens nozīmi cilvēka dzīvē, tā patieso vērtību. Šajā dienā arī mēs aicinām ikvienu pievērst uzmanību ūdens resursu nozīmei un ilgtspējīgai apsaimniekošanai, mudinot katru domāt ne vien par savas, bet arī nākamo paaudžu veselību un izdzīvošanas iespējām.

6.klases skolēni angļu valodas stundās aktualizēja ūdens kā dabas resursa lomu, apzināja ūdens dzīvnieku dažādību, meklēja informāciju internetā un izveidoja informācijas lappusi par kādu no Latvijas zivīm, iepazīstināja pārējos ar paveikto.

4.klases skolēni strādāja grupās, noteica ūdens patēriņu atsevišķām ikdienas norisēm, rēķināja to vidējo patēriņu, izdarīja secinājumus.

S. Jekoviča