Domājot par Karjeras izglītību – 1.klase

https://photos.app.goo.gl/vYW12wifuKz2nFBh6
Vairāk foto šeit

Mērķis: Radīt skolēnos interesi par nākotnes profesiju, iepazīstināt skolēnus ar plašo un daudzveidīgo profesiju pasauli un parādīt, kādas prasmes jau sākumskolā var apgūt, lai nākotnē izvēlētos profesiju.

1.klases skolēni izstrādāja projektu “Manu vecāku profesijas”. Šajā projektā skolēni intervēja savus vecākus un noskaidroja, kāda ir viņu vecāku profesija, kādi pienākumi vecākiem jāveic, cik gadus jāmācās un kādi mācību priekšmeti bija jāapgūst, lai kļūtu par šo profesijas pārstāvi.

Tēmas beigās skolēni zīmēja paši savu nākotnes profesiju. Izrunājām, kādas prasmes un zināšanas jāapgūst, lai šajā profesijā strādātu. Veidojām plakātu “Profesiju cilvēki, kuri tev palīdz ikdienā”.

Ieguvums: Uzzinājām jaunus profesiju nosaukumus. Uzzinājām, ko dara šo profesiju pārstāvji un kādi darba pienākumi, kādas prasmes un zināšanas nepieciešamas šajās profesijās. Uzzinājām, kādam jābūt un ko jāprot cilvēkam, lai strādātu konkrētā darba vietā.

Liels paldies vecākiem par atsaucību!

Skolotāja Z.Puķāne