Ogres novada un valsts mācību priekšmetu olimpiādes 2015./2016.m.g.

N.p.k.

Uzvārds, vārds

Kl

Mācību priekšmets

Skolotājs

Novads

Valsts

1.

Grišāne Melisa

9.

Bioloģija

I.Struča

2.

Matvejevs Mārtiņš

9.

Fizika

V. Krilovska

3.

Rozentāls Ernests

9.

4.

Ašmane Rebeka

9.

Angļu valoda

S. Jekoviča

6.

Neško Loreta

9.

Vēsture

V. Ševele

7.

Grišāne Melisa

9.

8.

Antoņuka Sintija

8.

Krievu valoda

I.Ošiņa

3.

9.

Dombrovska Diāna

8.

10.

Antoņuka Sindija

8.

Latviešu val.

R. Skrebele

11.

Ašmane Rebeka

8.

A

12.

Kārlis Gasūns

8.

Matemātika

V. Krilovska

13.

Aivis Kolosovs

6.

3.

14.

Beatrise Savicka

6.

15.

Artūrs Mežaraups

5.

I.Frīdenberga

16.

Agnese Kļaviņa

5.

A

17.

Arnolds Polis

7.

Vizuālā māksla

I.Petkeviča

18.

Tomass Tereškovs

7.

19.

Linda Gaigalniece

4.

Latviešu valoda

Z. Puķāne

1.

20.

Kristiāns Neško

4.

3.

21.

Valters Alksnis

4.

Matemātika

A

22.

Lauris Rutks

4.

A

23.

Rebeka Ašmane

8.

Ģeogrāfija

V. Ševele

24.

Sindija Antoņuka

8.

25.

Grišāne Melisa

9.

Mājturība(atklātā)

E. Tontegode

26.

Neško Loreta

9.

25.

Adrians Šumkovs

5.

Mājturība

I.Prockāns

26.

Arnolds Polis

7.

27.

Agnese Kļaviņa

5.

Mājturība

E. Tontegode

1.

28.

Gita Bistrova

6.

29.

Beatrise Savicka

6.

3.

30.

Elīza Žikare

7.

31.

Sindija Antoņuka

8.

A

32.

Sintija Antoņuka

8.

33.

Melisa Grišāne

9.

2.

34.

Loreta Neško

9.

1.

35.

Jānis Kļaviņš

7.

Zemgales novada atklātā matemātikas olimpiāde

V. Krilovska

36.

Aivis Kolosovs

6.

37.

Batrise Savicka

5.

38.

Kārlis Gasūns

8.