Starpdisciplinārās stundas – Meža diena

https://photos.app.goo.gl/xgMFH96fCofAY1jXA
Vairāk foto šeit

Viena no skolas prioritātēm šajā mācību gadā ir kvalitatīvas mācību stundas īstenošana, kur viens no deviņiem sasniedzamajiem rezultātiem ir sadarbības grupu koncepts. Skolā to realizē vadot starpdisciplinārās stundas. Katram skolotājam ir jānovada divas šādas nodarbības.

Viena no šādām nodarbībām notika 13.maijā, kur sadarbojoties trim skolotājiem U.Kagainim, A.Gutānei un S.Butānei, notika āra nodarbība “Meža augsnes dzīvnieki zem mūsu kājām” 4. un 5. klases skolēniem.

Nodarbības  mērķis: veicināt izpratni par meža augsnes dzīvnieku daudzveidību un to dzīves vides īpatnībām.

Nodarbība notika lapu koku mežā, kur kopā ar augsnes zooloģijas pētnieku, skolēni varēja izmēģināt dažādas augsnes dzīvnieku izpētes metodes, skatīties pētnieka demonstrējumus un klausīties stāstījumu par bioloģiskajiem procesiem un dzīvniekiem mežu augsnēs.

Skolēni izpildīja trīs vienkāršus, taču interesantus uzdevumus meža apstākļos.

Mājās skolēniem bija jāizpēta dārza vai puķu dobes augsne, jāskaidro atšķirība mērījumos starp pētīto meža un dārza augsni, jāplāno saimnieciskā rīcība augsnes ilgtspējības uzlabošanai.

S.Butāne