Ogres novada un valsts Konkursi un pētnieciskie darbi 2015./2016.m.g.

N.p.k.

Vārds, Uzvārds

Kl

Mācību priekšmets

Skolotājs

Nov.

Valsts

1. Elīza Žikare

7.

Smēķēšanai – nē! S. Butāne

1.

2. Artūrs Brūvers

7.

I.Petkeviča

x

3. Arnolds Polis

7.

Aktīvs dzīvesveids. S. Butāne

A

4. Everts Plinte

7.

A

5. Anastasija Ličakova

7.

A

6. Maksims Timohins

4.

Skolēns eksperimentē Z. Puķāne

2.

7. Laura Gaigalniece

4.

2.

8. Valters Alksnis

4.

1.

1.

9. Kristiāns Neško

4.

1.

1.

10. Amanda Indra Bogdane

5.

Valodas radošais konkurss. A.Gutāne

A

11. Elīza Žikare

7.

R. Blaumaņa konkurss R.Skrebele

x

12. Rebeka Ašmane

8.

A

13. Sindija Antoņuka

8.

x

14. Sintija Antoņuka

8.

x

15. Egija Žindule

8.

x

16. Loreta Neško

9.

x

17. Melisa Grišāne

9.

x

18. Rūdolfs Rišē

9.

Skatuves runas konkurss R.Skrebele

A.Gutāne

19. Artūrs Mežaraups

5.

20. Laura Ceirule

2.

S. Ridere
21. Rebeka Ašmane

8.

Latgale. Pilsētas. V. Ševele
22. Sindija Antoņuka

8.

A

23. Sintija Antoņuka

8.

24. Egija Žindule

8.

25. Egija Žindule

8.

Sociālo zinību konkurss V. Ševele
26. Sindija Antoņuka

8.

27. Sintija Antoņuka

8.

28. Kārlis Gasūns

8.

29. Annija Meļakova

6.

Sociālo zinību konkurss V. Ševele

3.

30. Henriks Garokalns

6.

3.

31. Jēkabs Hohfelds

6.

3.

32. Artūrs Mežaraups

5.

3.

33. Loreta Neško

9.

Baltijas jūras konkurss S.Jekoviča

A

34. Melisa Grišāne

9.

A

35. Loreta Neško

9.

Ogres novada pētnieciskie darbi S. Butāne
36. Jānis Kļaviņš

7.

Torņu spēles – 2016 V.Krilovska

A

37. Anasatasija Ličakova

7.

Torņu spēles – 2016