Olimpiāžu un konkursu sasniegumi 2023./2024. mācību gadā

http://www.ogp.lv/wp-content/uploads/2024/05/OLIMPIADES_konkursi_2023_24_KOPA.pdf