Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

http://www.ogp.lv/wp-content/uploads/2016/03/vertesana-20.docx