Aptauju par izglītības iestāžu darba kvalitātes uzlabošanu

Cien. izglītības iestāžu skolēnu vecāki!

Šobrīd norit aktīvs darbs pie Ogres novada izglītības attīstības dokumenta izstrādes. Jūsu viedoklis mums ir svarīgs, tāpēc lūdzam rast iespēju aizpildīt aptauju par izglītības iestāžu darba kvalitātes uzlabošanu, spiežot uz saiti Šeit. Aptuvenais laiks aptaujas aizpildīšanai – 20 līdz 25 minūtes. Aptauja būs pieejama aizpildīšanai līdz šā gada 22.aprīlim.

Lai Jūs nemulsinātu aptaujas jautājumu forma, informējam, ka viedokļu apkopošanai tiks izmantota KANO analīze, kura paredz respondentam uzdot 2 jautājumus par katru vajadzību:

respondenta viedoklis, ja vajadzība ir apmierināta;

respondenta viedoklis, ja vajadzība netiek apmierināta.

Pēc iegūtajiem rezultātiem tiks izdarīti secinājumi, vai jautājumā iekļautā vajadzība tiek uzskatīta par:

Pamatvajadzību – ja tā nepiepildās, respondents ir neapmierināts (“ir jābūt”);

Veiktspējas faktori – izraisa apmierinātību, ja izpildes līmenis ir augsts, un pretēji – ja ir zems (jo vairāk mēs izpildām, jo apmierinātāki ir respondenti);

Īpašie faktori – palielina respondentu apmierinātību, bet, ja nav sasniegts, nepasliktina apmierinātību (negaidītas iespējas, kas sniedz augstu respondentu apmierinātību).

Pateicamies par atsaucību!”