Skolas ilgtspējīgai sabiedrībai

https://goo.gl/photos/JLvbdGWqdPonpoQh8
Vairāk foto šeit

Bērnu Vides skola ar ES Mūžizglītības programmas atbalstu uzsākusi projektu „Skolas ilgtspējīgai sabiedrībai” („Schools for resilience: linking schools with local communities’ sustainability”).

Dalībvalstis: Spānija, Dānija, Īrija, Itālija, Lielbritānija, Latvija.

Projektu Latvijā īsteno: Ogresgala pamatskola un Kandavas internātvidusskola.

Projektu Ogresgalā īsteno:  5.klases skolēni un skolotāji I.Dudele S.Butāne, A.Gutāne, S.Jekoviča, Z.Puķāne.

Projekta mērķis: rosināt skolu sadarbību ar vietējo sabiedrību, lai veicinātu to ilgtspējīgu attīstību – iesaistīties vietējo kopienu problēmu risināšanā, attīstīt skolēnu prasmes būt aktīviem, inovatīviem un uzņēmīgiem.

Projekta rezultāts: izstrādāti mācību materiāli par vietējās vides un sabiedrības saistību izturētspējas stiprināšanā un izmantošanā mācību procesā..

Projekta aktivitātes:

 1. gada 7.oktobrī Kandavas internātvidusskolas un Ogresgala pamatskolas skolotāju apmācība par to, kas ir izturētspēja un kādā veidā mēs varam to stiprināt
 2. Projekta realizācija – 2015.gada decembris līdz 2016.gada februāris.  
  • Darba gaitā skolēni iepazina jēdzienus – izaicinājums, izturētspēja.  Atrada vairākus izaicinājumus Ogresgala kopienā, pētīja individuālās un kopienas vērtības un talantus, kas varētu palīdzēt pārvarēt un izturēt izaicinājumus
  • Skolēni atzina, ka Ogresgala kopienā visreālākais izaicinājums ir plūdi  un to izraisītās sekas.
  • Tikās ar 2013.gadā plūdos cietušajiem kopienas iedzīvotājiem, Ogres novada pašvaldības teritorijas plānotāju Uldi Apini, Ogresgala hidrometeoroloģijas novērošanas stacijas darbinieci Svetlanu Veliku.
  • Izveidoja  bukletu “Plūdi”, kurā ir rīcības informācija, kā rīkoties plūdu gadījumā.
  • Izvērtēja projektu, izveidoja prezentāciju par projektā paveikto un 16.02.2016. to  prezentēja vietējā kopienā
 3. Projekta dalībskolu tikšanās Kandavā. Projektu darbu prezentācija, izvērtējums un turpmākā rīcība.
 4.  11.05.2015 – pieredzes apmaiņa ar projektā iesaistītajiem ārzemju partneriem.