Seminārs par pārtikas atkritumu apsaimniekošanu pašvaldībās un skolās

https://goo.gl/photos/TECR7qsq7cuD1fZ89
Vairāk foto šeit

Semināra mērķis bija palielināt sabiedrības informētību par jautājumiem, kas saistīti ar pārtikas atkritumiem, un iepazīstināt ar Ziemeļu Ministru padomes biroja Latvijā iniciēto un atbalstīto projektu par pārtikas atkritumiem skolās, kuru īsteno biedrība ”Homo Ecos”.

Rēķinot uz vienu Latvijas iedzīvotāju, gada laikā atkritumos tiek izmesti vismaz 113 kg pārtikas produktu, 38 % no tiem rodas mājsaimniecībās. Dati ir aptuveni, jo pārtikas atkritumu reģistru Latvijā sarežģī vienotas uzskaites trūkums. Daļa atkritumu  tiek atdalīti un reģistrēti kā pārtikas atkritumi, daļa nonāk sadzīves atkritumu kopējā masā un tālāk jau poligonos kā jaukti sadzīves atkritumi. 2012. gada  Eurostat sniegtie dati rāda, ka Latvijā tiek pārstrādāti tikai 2 % bioloģisko atkritumu.

Seminārā   Ziemeļu Ministru padomes biroja Latvijā direktors Jans Vidbergs uzdeva jautājumu: „Vai mēs varam atļauties ražot pārtikas atkritumus, ņemot vērā, ka jau šobrīd  „aizņemamies“ planētu no saviem bērniem? “ Viņš aicināja  mūs kopīgi domāt, ko darīt, lai situācija uzlabotos. Paneļdiskusija piedalījās:

  • Ko skolas var darīt, lai gūtu panākumus? Jana Simanovska , Latvijas Vecāku forums & Ekodizaina kompetences centrs
  • Ilgtspējības principos balstīta atkritumu savākšana: kādas ir pašreizējās sistēmas nepilnības un izaicinājumi? Mārtiņš Niklass , ZAAO
  • Valsts pārvaldes perspektīva. Rudīte Vesere, Vides aizsardzības departamenta direktore, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
  • Jaunais Ziemeļu Ministru padomes biroja Latvijā atbalstītais pārtikas atkritumu samazināšana projekts skolās. Agita Pusvilka , Homo Ecos

Iegūtā infomācija lietderīgi tiks izmantota mūsu   skolas gada tēmas  „Ēdam atbildīgi!” realizēšanā.

Seminārā gūtā atziņa – kamēr tiek risināti atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes jautājumi valsts līmenī, atkritumu samazināšana vai pat to neradīšana lielā mērā ir katra paša rokās.

Ekoskolas programmas koordinatore A. Gutāne