Rīcības nedēļa 7. – 13. novembris

https://goo.gl/photos/vmHdoFEt8zqwxj8h6
Vairāk foto šeit

Rīcības nedēļas laikā pētījām , ko varam darīt, lai saglabātu bioloģisko daudzveidību, neietekmētu klimata izmaiņas, spētu saglabāt resursus. Mācījāmies paši un  izglītojām citus.

1.klase pētīja eko marķējuma un godīgās tirdzniecības zīmes.

2. un 3. klase pētīja iepirkšanās paradumus ģimenē. Noskaidroja, kurās vietās var iegādāties vietējo zemnieku produktus un ražojumus. Iegūto informāciju apkopoja plakātā.

4. un 6. klases skolēni pētīja saldējuma sastāvu un paši gatavoja saldējumu, ko degustējām un novērtējām.

8., 9. klase izzināja, kas saista Āzijas lietus mežus ar Ogresgalu un noskaidroja, ka tā ir palmu eļla, kura ir daudzu produktu sastāvā un tiek audzēta izcirsto Āzijas lietus mežu vietā.

5., 7., 8. klases skolēni pētīja Baltijas jūras piesārņojumu, nozveju. Skolēni sagatavoja informācijas lapu, kurā ieteica iedzīvotājiem mainīt ikdienas paradumus, lai ar savu rīcības maiņu sekmētu Baltijas jūras atveseļošanu. 5. klases skolēni informāciju izvietoja uz ziņojuma dēļa un izdalīja pagasta iedzīvotājiem.

Visu paveikto apkopoja plakātos un izvietoja pagasta bibliotēkā, lai pievērstu pagasta iedzīvotāju uzmanību sava dzīvesveida un paradumu maiņai.

Rīcības nedēļas laikā bija izglītojošie pasākumi un Mārtiņdienas tirgus.

Izglītojošā pasākumā skolēniem,vecākiem, skolotājiemVARAM vecākā eksperte Sofija Grīnvalde runāja par pārtikas audzēšanas un ražošanas ietekmi uz klimata pārmaiņām. Dr.sc.ing. Vita Levkāne-Grīnberga pastāstīja par pārtikas ražošanu un pārtikas zudumiem, par savu darba pieredzi un atbildību, lai pie patērētājiem nonāk kvalitatīva un sertifikācijai atbilstoša pārtika.

Mārtiņdienas tirgū skolēni apguva ne tikai finanšu pratību, bet arī izpratni par vietējo un sezonālo pārtiku, kā arī atbildību par izmantotajiem produktiem preces ražošanā.

Materiālu sagatavoja Ekopadome