Nozīmīgākie BSP pasākumi Ogresgala pamatskolā 2015./2016.mācību gadā.

  1. Skolēni veica fenoloģiskos novērojumus. Rezultāti tika aizsūtīti starptautiskajam koordinātoram
  2. Iesaistījāmies BSP konkursā(BSP Web Quiz)-Melisa Grišāne un Loreta Neško no 9.klases ieguva godalgu par labākajām zināšanām
  3. Organizējām starptautiskajai Ūdens dienai veltītu erudīcijas konkursu skolā
  4. Sesto līdz devīto klašu audzēkņi tikās ar jauniešiem no Vācijas , kas Latvijā ieradušies veikt brīvprātīgo darbu
  5. Popularizējām mūsu skolas pieredzi vides tēmu integrēšanā mācību saturā darba grupās ar citu valstu kolēģiem UNESCO starptautiskajā konferencē ’’Izglītība un zinātne ilgtspējīgai attīstībai’’ u.c.

Informāciju sagatavoja Sandra Jekoviča, BSP koordinātore skolā