Skatuves runas konkurss Ogresgala pamatskolā

https://goo.gl/photos/PhFgfwDr6aQkgpKp7
Vairāk foto šeit

Otrdien, 31. janvārī, Ogresgala pamatskolas skolēni piedalījās ikgadējā skatuves runas konkursā. Šogad skatuves runas konkursā piedalījās 30 skolēni.

Bērni varēja izpausties un parādīt savu talantu, izteiksmīgi norunājot dzejoli pēc brīvas izvēles. Skolēni runāja dzejoļus par Latviju, ģimeni, dzīvniekiem, dabas skaistumu, mīlestību un draudzību. Šogad skolēnu vidū populāri bija tādi autori kā J. Osmanis, J. Baltvilks, O. Vācietis, Rainis, P. Brūveris, J. Jaunsudrabiņš, Aspazija, I. Zandere, I. Ziedonis, M. Cielēna, A. Čaks u. c. 

Visus dalībniekus vērtēja žūrija – skolotājas Aina Krinberga, Inese Frīdenberga, Ruta Skrebele un Anita Gutāne. Dzejas priekšnesumi tika vērtēti, ņemot vērā dažādus kritērijus, tajā skaitā, tēmas atbilstību vecumam, runas skaļumu un skaidrību, paša runātāja attieksmi, dzejoļa izpildījuma māksliniecisko meistarību un valodas kultūru.

Katru klasi pārstāvēja labākie daiļrunātāji. Skolēni patiesi iejutās dzejas varoņu tēlos, daži dzejas lasījumu papildināja ar izteiksmīgiem žestiem un mīmiku, nereti sasmīdinot klausītājus vai liekot aizdomāties.

Šāda konkursa mērķis ir attīstīt un pilnveidot skolēnu skatuves runas kultūru, izkopt latviešu valodas izjūtu, kā arī sekmēt skolēnu interesi par latviešu literatūras mantojumu.

Pēc žūrijas apspriedes tika paziņoti konkursa uzvarētāji katrā klašu grupā. Šogad mūsu laureāti ir:

 • 1. klases grupa:
  1. Niklāvs Lauzums – 1. vieta,
  2. Hugo Heinrihsons – 2 vieta,
  3. Katrīna Levkāne – 3. vieta;
 • 2. – 3. klases grupa:
  1. Mikus Saulītis – 1. vieta,
  2. Rūdolfs Spriņģis – 2. vieta,
  3. Laura Ceirule – 3. vieta;
 • 4. – 6. klases grupa:
  1. Maksims Timohins – 1. vieta,
  2. Karlīna Koka – 2. vieta,
  3. Aleksa Ārmane – 3. vieta;
 • 7. – 9. klases grupa:
  1. Rebeka Ašmane – 1. vieta,
  2. Anete Kļava – 2. vieta,
  3. Sindija Antoņuka – 3. vieta.

Paldies visiem konkursa dalībniekiem par izteiksmīgiem un pārliecinošiem dzejas lasījumiem!

Paldies skolotājām, klašu audzinātājām, vecākiem par atbalstu bērniem dzejas teksta izvēlē un apguvē!