Uzņēmējdarbīgais jaunietis un pedagogs – ” jaunās skolas” sadarbības modeļa prioritāte ” – jauniešu koncepts par Ogres novada skolu pedagogu izglītošanu uzņēmējdarbīgumā

Nevalstiskā organizācija “Jauniešu pašizaugsmes, komptetenču un sociālās uzņēmējdarbības centrs O ISTABA” 2017. gada 20. aprīlī ir uzsākusi īstenot Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017.gadam 2.2. apakšdaļas ” Atbalsts jaunatnes organizāciju iniciatīvām pašvaldību un jaunatnes organizāciju partnerības stiprināšanai” ietvaros īstenojamo projektu “Uzņēmējdarbīgais jaunietis un pedagogs – ” jaunās skolas” sadarbības modeļa prioritāte” (līgums NR. 2-25/24)NVO sadarbības partneri ir Ogres Valsts ģimnāzija un Ogresgala pamatskola, kuru skolotāji būs pirmie, kas jau jūnija sākumā – no 5. jūnija līdz 8.jūnijam – piedalīsies apmācībās, kas skar jautājumus par pedagogu un jauniešu sadarbību un viņu kā pārmaiņu aģentu lomu sabiedrībā, kā “jaunās skolas” modeļa sadarbības dalībniekus.

Apmācības  ir interaktīvas un ietver inovatīvas prakses piemērus ( izzinošas  ekskursijas uzņēmumos), diskusijas un piemērošanos dalībnieka personīgā darba kontekstam. Seminārs ir balstīts uz pieņēmumu, ka pedagogam ir daudz vieglāk vadīt audzēkņus kontekstos, kuros pašiem pedagogiem ir atbilstošas zināšanas, un atzīst, ka daudziem pedagogiem ir bijusi ierobežota pieredze uzņēmējdarbībā. Tāpēc seminārs palīdz pedagogiem atpazīt un saprast, kā jebkuras reālās dzīves zināšanas un pieredzi var saistīt ar uzņēmējdarbību. Tas vienos  pedagogus ne tikai ar jauniešiem, bet arī ar kolēģiem, kas strādā tajā pašā jomā, atverot iespējas efektīvi sadarboties, veidojot balsta komandas darbu mācību procesā.

Aktivitātes mērķis: skolotāji ar jauniešu atbalstu attīsta savas kompetences, arī savstarpēji sadarbojoties ar vietējo sabiedrību; kontaktēšanās un sadarbība ar reāliem partneriem ārpus izglītības iestādes.

Papildu informācija: projekta vadītāja: Lāsma Cimere,  m.t. 26464136, e-pasts: lasmacim@inbox.lv. Projekta tīmekļa vietne: https://oistaba.lv/nodarbibas/