Uzdevumi.lv 2016./2017. mācību gada noslēgums Ogresgala pamatskolā

uzd
Vairāk foto šeit

Mūsu skolas skolēni 2016./17. m.g. ir atrisinājuši 11956 uzdevumus un skola ir saņēmusi atzinības rakstu

AKTĪVĀKIE KLAŠU SKOLĒNI SAŅĒMA UZDEVUMI.LV DIPLOMUS:

  • 1.kl. Ieva Kerna un Jēkabs Ašmanis
  • 3.kl. Klāvs Priedītis, Rūdis Gabranovs un Roberts Ašmanis
  • 5.kl. Samanta Girucka
  • 6.kl. Sofija Jermakoviča, Indra Amanda Bogdane un Artūrs Mežaraups
  • 7.kl. Henrihs Garokalns, Beatrise Savicka un Annija Meļakova
  • 8.kl. Roze Anna Jaunsproģe, Elīza Žikare un Nikolajs Platacis
  • 9.kl. Egija Žindule

Uzdevumi.lv  – labākais palīgs mācību procesā, skolēniem, skolotājiem un vecākiem!

Uzdevumi.lv palīdz izglītojamiem ātri apgūt mācību vielu, paskaidrojot jebkuru tēmu un palīdzot saprast jebkuru uzdevumu.

Uzdevumi.lv paskaidro Jūsu bērnam jebkuru uzdevumu un palīdz sagatavoties ieskaitēm, kā arī informē Jūs par bērna sasniegumiem un progresu skolas mācību priekšmetos.

Uzdevumi.lv skolotājiem atvieglo un modernizē darbu.