Ekoskolu Rīcības dienas

123123123
Vairāk foto šeit

Ekoskolas aicina sabiedrību pievērsties videi draudzīgākam dzīvesveidam.

Mūsu tēma: Atkritumu daudzuma pieaugums un Izšķērdīgs patēriņš.

Aicinām mainīt savus ieradumus!

Ekopadome

232232323