Rūdolfs Blaumanis mums IR vajadzīgs…

https://photos.app.goo.gl/VsnCuB0aGVGHgAvB3
Vairāk foto šeit

Vai jums ir tā bijis, kad atnāk jautājumi? Daudz, daudz. Un uz tiem ar steigu jāatbild. Jautājumi nāk, veļas, rāpo, lien. Visdažādākie un visneiedomājamākie. Tādos brīžos ir tāda sajūta, ka jautājumi izbiruši no kāda liela groza, un tos nevar salasīt tik vienkārši kā, piemēram, ābolus. Lai jautājumus saliktu grozā, vispirms uz tiem jāatbild.

Vai jūs zināt, kur dzīvo sniegs? Vai zināt, kur dzīvo gaiši un viesmīlīgi cilvēki? Un kur dzīvo vistalantīgākie Latvijas skolēni? Kur dzīvo vislabākais šoferītis Latvijā? Droši vien daudzi paraustīs plecus, varbūt izteiks dažādus minējumus. Bet es gan zinu.

Ziema un sniegs dzīvo Ērgļos un „Brakos” – rakstnieka Rūdolfa Blaumaņa zemē. Šogad jau 13. reizi baudījām prieka un sniega izjūtu. Jau kopš 2005. gada Ērgļu novada pašvaldības R. Blaumaņa memoriālais muzejs „Braki” sadarbībā ar biedrību „Rūdolfa Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums” organizē R. Blaumaņa literārās prēmijas konkursu skolu jaunatnei. Šogad konkursā piedalījās 144 skolēni. Uz noslēguma pasākumu bija uzaicināti 73 skolēni no visas Latvijas.

Kur dzīvo vistalantīgākie skolēni? Te atbilde tikai daļēja, jo katru gadu vietas mainās. Šogad, piemēram, skolēni sabrauca no tik dažādām vietām. Viesīte, Ogre, Rīga, Rēzekne, Valmiera, Aknīste, Prauliena, Strenči, Daugavpils, Rudzāti, Ogresgals… Laikam visas nenosaukšu, jo vietu patiešām daudz. Talantīgākie skolēni dzīvo visā Latvijas teritorijā.

Labsirdīgi, viesmīlīgi, laipni cilvēki mīt rakstnieka Rūdolfa Blaumaņa zemē – Ērgļos. „Brakos” kā katru gadu ar siltu tēju un pīrāgiem, un emocionāli bagātu stāstījumu par rakstnieku mūs sagaidīja R. Blaumaņa memoriālā muzeja „Braki” vecākā speciāliste Anna Kuzina. Bet pats rakstnieks Rūdolfs Blaumanis laikam parūpējies par baltu sniega segu. Un patiešām bija tā kā rakstnieka kādā dzejolī: „Autiem klāta baltu baltiem zeme maigu miegu snauž”. Jā, „Braku” zemei silti zem mīkstās un pūkainās sniega segas.

No „Brakiem” pa piesnigušu meža ceļu devāmies uz Ērgļiem, lai aizietu pie paša rakstnieka R. Blaumaņa. Uz kapa kopiņas šogad nolikām zaļas svecītes – tādas varētu patikt rakstniekam. Un klusiņām izlūdzāmies piedošanu, ja kaut kas domrakstā nebija sanācis kā iecerēts. Miers. Klusums. Sniegs. Daudz svecīšu uz rakstnieka kapa. Gaišam cilvēkam vajag daudz gaismas. Un siltuma.

Ērgļu saieta namā dažādas aktivitātes – sveču dekorēšana, rakstu aušana, Ziemassvētku brīnuma radīšana. Tā pavisam nemanot pienāca brīdis, kad zāle piepildījās ar skolēnu čalām un smiekliem. Tie pieklusa tikai tad, kad zālē ienāca pasākuma vadītāja – Nacionālā teātra aktrise Marija Bērziņa. Dziļi aizkustināja Annas Kuzinas teiktais, ka R. Blaumanis mums ir vajadzīgs. Kāds no skolēniem pēc R. Blaumaņa noveles „Nāves ēnā” izlasīšanas rakstījis, ka tagad gribot apskaut un samīļot visus savus tuviniekus. Dzirdot šādus vārdus, dažiem jauniešiem sariesās asaras acīs.

Atzinību saņēma Ogresgala pamatskolas 7. klases skolniece Sofija Jermakoviča. Viņai tika arī Māra Oltes specbalva.

Visi dalībnieki un skolotāji priecājās par jauno grāmatu „Blaumaņa tēlu pasaulē”, kurā apkopoti skolēnu labākie domraksti no iepriekšējo gadu konkursiem. Grāmatā lasāmi arī literatūras kritiķu, zinātnieku, žurnālistu un rakstnieku atzinumi par R. Blaumaņa darbiem. Grāmatu bagātina skolēnu zīmējumi, kā arī fotogrāfijas no iepriekšējiem radošajiem konkursiem.

„Uh,” atviegloti nopūtos, jo palicis tikai viens neatbildēts jautājums. Kur dzīvo vislabākais šoferītis? Latvijā. Visur. Jo katram mums tāds ir. Lai izbrauktu Ērgļu ceļu kalnus un lejas, līkumu līkumus, vajadzīga liela māksla. Mūsu šoferītis dzīvo Ogresgalā, un viņu sauc Albīns. Tāpēc liels paldies viņam!

Pateicības vārdus pelnījusi arī Ogresgala pamatskolas direktore Skaidrīte Butāne un Sofijas klases audzinātāja Inese Dudele. Paldies! Paldies! Par prieku. Par sapratni. Par rūpēm. Gribas jūs apskaut un samīļot. Lai tiek kāds gaišums, mīļums un baltums no Blaumaņa zemes! Bet visvislielākais paldies Ērgļu novada ļaudīm, kas šādu konkursu rīko. Tas tikai vēlreiz apliecina, ka Blaumanis mums bija, ir un būs vajadzīgs.

Uz jautājumiem atbildēja un tos atkal grozā salika

Ogresgala pamatskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja

Ruta Skrebele