Valsts svētku pasākums “Rakstu rakstus izrakstīju”.

https://photos.app.goo.gl/Z0GzdTItcUj72KBm2
Vairāk foto šeit

“Es mīlu savu Latviju! Un tieši Latviju, nevis tikai šo zemi vai šo valsti. Visu Latviju! Nav godīgi mīlēt tikai kādu daļu no tās – tikai to labāko. Tas ir tāpat, kā mīlēt māti! Mēs viņu mīlam gan tad, kad māte ir saposusies un priecīga, gan tad, kad ir nogurusi un vīlusies.”  Ar šiem vārdiem 17.novembra rītā 3.klases skolnieks Lauris Rutks iesāka  svinīgo līniju par godu Latvijas 99.dzimšanas dienai “Ŗakstu rakstus izrakstīju”.

Mīlēt Latviju un rūpēties par tās nākotni nozīmē, mīlēt un cienīt tās unikālo vēsturi, latviskās tradīcijas, kultūras mantojumu un latviešu valodu. Daļa no šī kultūras mantojuma ir arī  latvju raksti jeb etnogrāfiskās zīmes. Pie skolas zāles sienas bija izveidota simboliska zīmju vēstījumu taka. Katras klases skolēni bija sagatavojuši īsu prezentāciju par raksturīgākajām etnogrāfiskajām zīmēm un to simbolisko nozīmi. Klausoties skolēnu stāstījumā, domās varējām izstaigāt Saules ceļu gada garumā no vieniem ziemas saulgriežiem līdz nākamajiem.

Pasākumu ar skanīgām dziesmām kuplināja 1.-6.klašu koris, sāķumskolas zēnu ansamblis un popgrupas meitenes. Svinīgo līniju noslēdza kopīga dziesma “ Daudz laimes, Latvija!” ar Guntara Rača mūziku un vārdiem.

Pasākumu sagatavoja un vadīja 3.klases skolēni un skolotāja Inese Frīdenberga.

Paldies visiem, kuri piedalījās un palīdzēja noorganizēt šo pasākumu!