Pasaku pasaules Ziemassvētki

https://photos.app.goo.gl/MXMXSIyPHg6VCCAv1
Vairāk foto šeit

Pirmo mācību gada semestri noslēdzām ar krāšņu pasākumu ’’Pasaku pasaules Ziemassvētki’’. Tajā katra klase bija sagatavojusi  kādu ainu no kopējās izrādes. Priecājamies, ka katram skolēnam bija iespēja parādīt savu talantu, kopumā veidojot mūsdienīgu, skolēniem un skatītājiem saistošu izrādi.  Šoreiz skatītāji kopā ar Runci Zābakos(atveidoja Kristiāns Neško no 6.klases) varēja izsekot pasaku pasaules tēlu inventarizācijai, paciemoties dažādās pasakās un pārliecināties, ka , neskatoties uz  tehnoloģiju izaicinājumiem un vispārējo globalizāciju, bērni vēl pasakas lasa, to varoņus zin un ir iemīļojuši.

Pasākumam klases sāka gatavoties jau novembrī un to darīja ar lielu izdomu un aizrautību, jo šogad  iestudējām lugu, ko speciāli mūsu skolai un katras klases raksturam  uzrakstīja 6. klases skolēna Valtera mamma Diāna Alksne. Paldies viņai par to! Pasākuma tapšanā lielu darbu ieguldīja klašu audzinātāji. Paldies viņiem un arī mācību priekšmetu skolotājiem par sapratni un atbalstu pasākuma gatavošanas laikā. Īpašs paldies par atsaucību pasākuma organizēšanā  mācību pārzinei Anitai Gutānei, skolotājam Romānam Numcevam , Egitai Tontegodei, Inesei Dudelei  un  Zandai Puķānei. Paldies vecākiem par izdomu skaisto tērpu darināšanā. Kā katru gadu svētku organizēšanā lielu atbalstu mums sniedza Ogresgala tautas nama vadītāja Daina Čalpa.

Svētku pasākums turpinājās ar jautrām rotaļām un dejām. Paldies par skaisto mūziku Artūra Brūvera ģimenei.

Lai svētkos gūtais prieks, savstarpējā sapratne un pozitīvās emocijas ir kopā ar mums Jaunajā 2018. gadā novēlam mēs:

6.klases skolēni, vecāki un audzinātāja S. Jekoviča