Warning: stream_socket_client(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /var/www/wp-includes/class-http.php on line 1021 Warning: stream_socket_client(): unable to connect to tcp://www.ogp.lv:80 (php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known) in /var/www/wp-includes/class-http.php on line 1021 Ogresgala pamatskola

Nāc mācīties Ogresgala pamatskolas 1. klasē!

Pieteikšanās no 1. februāra.

Kontakttālrunis 65035250

Ogresgala pamatskola īsteno šādas izglītības programmas:

  • Pamatizglītības pirmā posma (1.-9.klase) izglītības programma (21011111);
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611);
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (21015811).

Piesakoties skolā, vecākiem (aizbildņiem):

  • jāuzrāda bērna dzimšanas apliecības oriģinālu;
  • jāaizpilda iesniegumu (veidlapa).

Iesniegumu var sūtīt arī elektroniski uz e- pastu ogrgalskola@ogresnovads.lv     

Iesnieguma veidlapa atrodama ŠEIT

*Iesniegumu varēs parakstīt vēlāk, reizē ar dokumentu iesniegšanu skolā un tiekoties ar klases audzinātāju jūnija sākumā. Par 1.klases vecāku tikšanos savlaicīgi informēs klases audzinātāja.