Ogresgala pamatskolas 2022./2023.m.g. pašnovērtējuma ziņojums

Lai apskatītu Ogresgala pamatskolas 2022./2023.m.g. pašnovērtējuma ziņojumu spiediet šeit