Karjeras izglītība

Ogresgala pamatskolā notiek pasākumi karjeras izglītībā, kuros ir iesaistīti mācību priekšmetu skolotāji, klases audzinātāji, interešu izglītības pedagogi, vecāki – dažādu profesiju pārstāvji, absolventi.

Tiek organizētas mācību ekskursijas uz uzņēmumiem un mācību iestādēm, kā arī Karjeras nedēļas, Ēnu dienas, Atvērto durvju dienas Ogres novada  iestādēs.

 OGRESGALA PAMATSKOLAS KARJERAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA

Karjeras Izglītībai noderīgas saites

Īstenotie karjeras izglītības pasākumi