PuMPuRS

ESF projekts ‘’ATBALSTS PRIEKŠLAICĪGAS MĀCĪBU PĀRTRAUKŠANAS SAMAZINĀŠANAI’’ (8.3.4.0/16/I/001)

Pumpurs_midi_ar_malam

Mūsdienu globalizācijas un modernizācijas nozīmīgākās sekas bērnu tiesību aizsardzības jomā ir būtiskas izmaiņas riskos, kuriem tiek pakļauti bērni. Ir svarīgi meklēt risinājumus, kā ikviens ar bērnu saskarsmē esošais pieaugušais (gan bērnu vecāki, gan atbalsta personāls skolā) var veicināt un nodrošināt bērna veselīgu attīstību un kādām jāpiemīt prasmēm, zināšanām un attieksmēm, lai ikviens bērns augtu drošā un attīstošā vidē.

Sakārtota, veselīga, bērnam droša un draudzīga izglītības iestādes vide ir ļoti nozīmīgs faktors bērnu veselīgā attīstībā. Pedagoģiskā personāla loma,  personīgie resursi un kapacitāte, kā arī vecāku iesaiste un ietekme ikviena bērna pozitīvas skolas pieredzes veidošanā ir ļoti nozīmīga.

Ogresgala pamatskola jau otro gadu darbosies projektā. Šajā mācību gadā konsultatīvais atbalsts audzēkņiem projekta ietvaros 1.-9.klasei tiks sniegts matemātikā, angļu valodā, krievu valodā un datorikā.

ES regālijas

 

Arhīvs

Ogresgala pamatskola - © 2024