es lideris
Interešu izglītības programma “Starts” pamatskolu skolēniem, 7.-9. klašu audzēkņiem, kas virza jaunieti uz mērķu izvirzīšanu, savas individualitātes apzināšanu, personības veidošanu, izpratni par nākotnes iespējām mērķtiecīgi virzoties savas nākotnes profesijas izvēlē.

Projekta ietvaros 7.-9. klašu skolēni apgūst interešu izglītības programmu “Starts” un par tās apgūšanu tiek piešķirta apliecība.

 

Esi Līderis pamatskolās

Interešu izglītības programmas apliecība “Starts”

 • virzīšana uz personības attīstīšanu, izaugsmi un mērķu izvirzīšanu
 • personīgā portfolio izveide
 • konkursi un aktivitātes
 • attīstošas loģikas spēles
 • mācību ekskursijas

Programmas ietvaros:

 • Izzinoši konkursi;
 • Meistarklases Jūsu skolā;
 • Karjeras un loģikas spēles;
 • Profesiju dienas;
 • Ekskursijas Latvijas vadošajos uzņēmumos;
 • Tikšanās ar profesionāļiem dažādās darba nozarēs visā Latvijā.

  …turpināt lasīt…

„Esi Līderis”, programma „ Starts”.

Šogad skola piedalās projektā „ Esi Līderis”, apgūstot    programmu „ Starts”.

„Esi Līderis!” – ir Vislatvijas skolu projekts, kas jau 15 gadus dod iespēju skolēniem iegūt daudzpusīgas zināšanas uzņēmējdarbībā un personības attīstībā.

Šīs programmas ietvaros 21. decembrī skolā notika meistarklase par veiksmīgu karjeras uzsākšanu nākotnē.    …turpināt lasīt…

Noslēdzies vēl viens gads, kopš piedalāmies projektā “Esi Līderis”.

Šogad projekta dalībniekiem bija iespēja piedalīties dažādos jaunos konkursos un aktivitātēs.

 Kā nebijis jaunums projektā sāka darboties “Esi Līderis” skolēnu parlaments, kurā mūsu skolu pārstāv A. Mežaraups.

Jau no rudens dalībniekiem tika piedāvāts iesaistīties jaunā aktivitātē-  skolu apmaiņas dienā – “Mana cita skola”.

Konkursā “Gadsimtu  līderis” skolēni reklamēja  līderu īpašības, talantus un spējas. Par tām cītīgi prātoja M. Timohins.   …turpināt lasīt…